Ankarada Bilişim Suçları

Bilişim Suçları

Sanal suçlar nelerdir? Günümüzde en fazla görülen davalar bilişim davalarıdır. Bir hareketin suç niteliğinde olması için Türk Ceza Kanun’da yer alması gereklidir. Yasada bulunmayan bir fiilden dolayı kişiler cezaya çarptırılamaz. Bu anlatılanlar doğrultusunda, hak sahibi kişilerin izni olmaksızın alenileşmemiş bir eserin muhtevası hakkında kamuya açıklamada bulunmak ceza yasasında bilişim alanında suç olarak düzenlenmektedir.

Bilişim suçları cep telefonu vasıtasıyla işlenir. Bilişim Bu yazının kaynağı alanındaki suçları işleyenlerin bulunması zordur. Dolayısıyla suç işleyenlerin bu alanda bilgili savcı tarafından soruşturulması lüzumludur. Ankarada bilişim suçlarıyla mücadele maksadıyla kurulmuş emniyet birimleri bulunmaktadır. Dolayısıyla Ankara şehrinde faillere ulaşmak daha hızlı olur. Suç işleyenlerin belirlenmesinden sonra yargılama sürecine geçilir. Bu süreçte bilişim suçları avukatlarının önemi oldukça fazladır. Alanında bilgili bir hukukçu yargılamanın bu sürecinde istediğiniz neticeyi almanızda çok fazla yardımı olabilir.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Comments on “Ankarada Bilişim Suçları”

Leave a Reply

Gravatar